×
Stefan Đokić

Stefan Đokić

LL.M.

Karijera

Svoju profesionalnu karijeru započinje 2015. kao odvjetnički vježbenik, a u Odvjetničku komoru se upisuje u lipnju 2018.

Poseban interes, iskustvo i znanje pokazuje u vođenju nekretninskih transakcija za inozemne ulagače te u pravu društava.

Dana 27. rujna 2023. postaje Počasni konzul Savezne Republike Njemačke u Republici Hrvatskoj, s nadležnošću za Istarsku i Primorsko-goransku županiju.

Obrazovanje

U travnju 2015. godine diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

U sklopu programa sveučilišne razmjene studenata (ERASMUS) 2014. godine studira u Njemačkoj na Sveučilištu u Regensburgu.

U lipnju 2017. polaže pravosudni ispit s posebnom pohvalom Ispitnog povjerenstva.

U listopadu 2017. godine započinje poslijediplomski specijalistički (LL.M.) studij na Sveučilištu Regensburg u Njemačkoj. Tijekom poslijediplomskog studija proučava i piše znanstveni rad o pravnoj regulaciji ugovora o kupoprodaji nekretnina u Republici Hrvatskoj i Saveznoj Republici Njemačkoj. Svrha rada je pružiti usporedni prikaz dvaju pravnih sistema, njihove prednosti i mane te predložiti moguće reforme hrvatskog sustava. U svibnju 2019. polaže završni magistarski ispit čime okončava poslijediplomski studij te stječe titulu legum magister - LL.M.

Autorski rad

Kao koautor radi na 5. izdanju NOMOS komentara stvarnog prava Savezne Republike Njemačke, pri čemu je zadužen za pisanje komparativnog prikaza hrvatskog imovinskog prava u odnosu na njemačko pravo, s posebnim naglaskom na vrijeme od stupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju. Komentar izdaje nakladnik NOMOS Verlag u suradnji s Odvjetničkom komorom Savezne Republike Njemačke. Zamišljen je kao praktični komentar kojim će se u najvećoj mjeri koristiti njemački odvjetnici i javni bilježnici, a prethodna izdanja su citirana u brojnim presudama njemačkih sudova.

Jezici

U prosincu 2015. godine imenovan je stalnim sudskim tumačem za engleski jezik. Potvrdom Sveučilišta u Cambridgeu od dana 19. travnja 2016. godine priznata mu je najviša - proficiency razina znanja engleskog jezika (C2).

U rujnu 2017. na Sveučilištu u Regensburgu polaže DSH ispit (standardizirana provjera znanja jezika za pristup poslijediplomskim studijima na području Savezne Republike Njemačke), čime ostvaruje najviši – C2 – stupanj znanja njemačkog jezika.