×

Područja prakse

Stvarno pravo

 • Stjecanje prava vlasništva pravnim poslom, sudskom odlukom, nasljeđivanjem i temeljem zakona;
 • Stjecanje prava vlasništva stranih državljana na nekretninama na teritoriju Republike Hrvatske;
 • Zastupanje u sudskim postupcima i sporovima vezanim za stjecanje i povredu prava vlasništva i drugih stvarnih prava;
 • Posjed i sudski postupci za smetanje posjeda;
 • Savjetovanje i zastupanje u postupku kupnje ili prodaje nekretnina;
 • Sastavljanje i tumačenje ugovora o kupoprodaji nekretnina;
 • Odgovornost za materijalne i pravne nedostatke predmeta kupoprodaje;
 • Pravo suvlasništva, etažnog i zajedničkog vlasništva, međuvlasnički ugovori;
 • Dioba bračne stečevine;
 • Izvanparnični postupci diobe suvlasničke zajednice;
 • Osnivanje prava građenja te uspostavljanje jedinstva nekretnine;
 • Založno pravo i osiguranje tražbina uknjižbom tereta;
 • Zemljišnoknjižno pravo;
 • Legalizacija;
 • Savjetovanje glede poreznopravnih aspekata poslovanja nekretninama;
 • Stvarne služnosti i stvarni tereti;
 • Parcelacija, susjedsko pravo i uređenje međa.